NeuroKompetenzForum e.V.

 

logo neurokompetenzforum

NeuroKompetenzForum e.V.

c/o Helga Scholz
Goslarsche Straße 8
38667 Bad Harzburg
Telefon +49 5322 – 55 492 80<

 www.neurokompetenz.de

[screenshot width=800]www.neurokompetenz.de[/screenshot]